Chào mừng bạn đã đến với website của trường THCS Tân Triều!

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Môn Anh 6,7,8,9+ Key - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Anh 27-04-2020
2 Môn Văn 6,7,8 - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1Ngữ Văn 27-04-2020
3 Môn Sử 6,7,9 - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1Lịch sử 27-04-2020
4 Môn Địa 8,9 - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1Địa lí 27-04-2020
5 Môn Vật Lí 6,7,8,9 - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Vật Lí 27-04-2020
6 Môn Toán - Tuần từ 27/04 đến 03/05/2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Toán 27-04-2020
7 Môn Hóa 8,9 - Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm)

1Hóa học 21-04-2020
8 Môn Anh 6,7,8,9+ Key. Tuần từ 204/ đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

1Anh 21-04-2020
9 Môn Địa 6,7,8,9 -Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Lịch sử 21-04-2020
10 Môn Sử 8 - Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm)

1Lịch sử 21-04-2020
11 Môn Sinh 6,7,8,9 - Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Sinh học 21-04-2020
12 Môn Vật Lí 6,7,8,9 - Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Vật Lí 21-04-2020
13 Môn Văn 6,7,8 - Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1Ngữ Văn 21-04-2020
14 Môn Toán 6,7,8,9- Tuần từ 20/4 đến 25/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Toán 21-04-2020
15 Môn Lý 6,7,8,9 - Tuần từ 13/4 đến 18/4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

1Vật Lí 13-04-2020
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TÂN TRIỀU
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Phạm Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02435521085 - Email: c2tantrieu-tt@hanoiedu.vn